TORNAR
Sol·licitar informació

El somni dels arquitectes és dissenyar i sempre ha consistit en poder crear fora dels esquemes. Flag ha dissenyat un nou material que possibilita un producte creatiu - Cooper Art ® - síntesi de la bellesa dels materials tradicionals i la tecnologia moderna. El nou sistema de coberta Copper Art ®, es distingeix pels seus materials tradicionals i la tecnologia moderna. Amb els especials perfils decoratius en material idèntic a la làmina impermeable, pot ser reproduïda sempre la bellesa de la unió metàl•lica d’una coberta amb juntura tradicional.

La unió entre la pols de coure i la membrana sintètica

L’indissoluble lligam entre la pols de coure i la membrana sintètica, resultat d’un sistema de producció patentat, garantitza en totes les membranes de la gama Cooper Art® una validesa única: després, l’exposició als agents atmosfèrics, el procés d’oxidació fa aparèixer a la làmina impermeable les típiques imperfeccions, testimonis de la llarga vida de l’obra, l’aparença exacta de la coberta com si hagués sigut realitzada amb coure tradicional. El sistema crea un rati cost-benefici sense igual, amb validesa tècnica de qualitat superior. Queda eliminiat el risc associat a la tradicional coberta metàl•lica: dilatacions causades per les variables tèrmiques, corrosions, baix coeficient de permeabilitat al vapor, difícil realització dels detalls del sistema amb forta pendent, amb la conseqüent impermeabilitat no garantitzada.

Sol·licitar informació

EXCEPCIONAL RESISTÈNCIA MECÀNICA

ELEVAT ALLARGAMENT AL TRENCAMENT

ÒPTIMA RESISTÈNCIA ALS RAIGS ULTRAVIOLETA

PERFECTA IMPERMEABILITAT SOBRE QUALSEVOL FORMA

Sistema ideal per la fixació mecànica i encolat

El sistema Cooper Art® d’última creació, pot ser fixat de forma mecànica o mitjançant l’aplicació de cola en el suport, d’aquesta manera es garanteix una protecció de llarga durada, a la vegada que es manté una gran qualitat estètica. La lleugeresa la converteix en una elecció ideal per a cobertes de grans dimensions o reestructuracions de cobertes ja existents.
El sistema és compatible amb la majoria d’estructures de suport, així com també amb la fusta, metall o ciment armat. Es possible projectar l’estatigrafia mitjançant sistemes termoaïllants adients, per tal d’adecuar-la a totes les condicions ambientals i climàtiques, a més de cumplir amb la normativa existent.

Sol·licitar informació
by 6tems.com